header image
 
 

Konzultace

Strategie

Pomůžeme vám vytvořit optimální strategii pro vaší firmu. Poradíme vám, jak strategii implementovat do praxe nebo vám poskytneme zkušeného interim manažera, který přímo ve vaší firmě změny zavede.

Procesy

Uspořádáme činnosti ve vaší firmě tak, aby tok peněz, energií a lidského potenciálu byl co nejefektivnější a vaše firma se stala ziskovější. Poradíme Vám se zaváděním procesního řízení, tvorbou KPI´s a stanovením zodpovědností za jednotlivé části procesu.

Řízení lidských zdrojů

Pomůžeme vám zajistit a stabilizovat kvalitní zaměstnance. Zavedeme ve vaší firmě motivující systém odměňování a řízení lidí, který zvýší jejich výkonnost, kvalitu práce a ochotu pro dlouhodobou spolupráci. Malým a středním firmám poskytneme zkušeného HR interim manažera pro výkon potřebné personální agendy s optimálním úvazkem od 1 dne v měsíci po 3 dny v týdnu.
Zaslat poptávku

Nejčastěji poskytované konzultace a služby

1. Tvorba strategie pro malé a střední firmy

2. Zefektivnění výrobních a obchodních procesů

3. Procesní audit

4. Tvorba motivujících mzdových systémů

5. Výběr a stabilizace kvalitních zaměstnanců

6. Poskytnutí HR interim manažera

Nejčastější uživatelé našich služeb

• Majitelé malých a středních firem

       •  Top manažeři a střední manažeři

• HR manažeři

Z našich referencí vybíráme

Adecco, Arcelor Mittal, Crocodille, ČIA, Fakultní Thomayerova nemocnice, Lamark, Rux, Yate aj.