Blog

 Vědomý management

Vědomý management přináší do oblasti řízení firem a lidí novou kvalitu. Zaměřuje svou pozornost na zvědomování procesu řízení (plánování, rozhodování, organizování,…) na všech jeho úrovních, tj. racionální, emoční a tělesné. V čem je jeho přidaná hodnota? Pomáhá dělat manažerům správná rozhodnutí již na neurofyziologické úrovni.více


Léčba dětí s ADHD a jinými problémy pomocí ARTETERAPIE

Arteterapie není kroužek výtvarné výchovy. Arteterapie je léčebná metoda, která využívá tvůrčí činnosti k uvolňování  nahromaděné nebo zablokované energie způsobem, který je pro okolí akceptovatelný, vede k náhledu na vlastní chování a poskytuje pozitivní korektivní zkušenost. více


Život je zrcadlo

Také máte občas pocit, že je k vám život nespravedlivý? Přemýšlíte „Proč se tohle muselo stát právě vám“?„Čím jste si to zasloužili?“ nebo „Kde jste udělali chybu“? více


You can leave comments on this post but not trackbacks. Follow recent comments using this Comments Feed.