header image
 
 

Hlavní stránka

◼ PORADENSTVÍ

Strategie a strategické řízení

Pomůžeme vám vytvořit strategii vaší firmy, dekomponovat cíle na nižší jednotky řízení a sestavit taktické plány. Poradíme vám, jak implementovat strategii do praxe a jak vyhodnocovat její úspěšnost.

Procesní řízení

Poradíme Vám se zaváděním procesního řízení, s definováním struktury procesů, tvorbou KPIs a stanovením zodpovědností za jednotlivé části procesu.

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

Vytvoříme vám na míru motivační systém, systém odměňování a nastavíme efektivní personální procesy (plánování, nábor, adaptace, hodnocení, rozvoj, propouštění a outplacement) včetně interní dokumentace. Nabízíme také pomoc při řešení sporů na pracovišti, vyjednávání a propouštění. Zrealizujeme pro Vás výběrová řízení, připravíme assessmennt a development centre, diagnostikujeme úroveň kompetencí Vašich zaměstnanců.

>>více

◼ KOUČOVÁNÍ A SUPERVIZE

Nabízíme koučování manažerů , koučů a obchodníků a supervize pro specialisty, pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích. Při koučování se zaměřujeme především na oblast individuálního rozvoje manažerských dovedností, obchodních dovedností , koučovacích dovedností a na zvyšování výkonnosti pracovních týmů. Pro top manažery a majitele firem realizujeme také tzv. „life coaching“, který pomáhá k ujasnění životních hodnot a skloubení pracovních a osobních cílů. Supervize jsou realizovány individuálně i skupinově a jsou zaměřeny na rozvoj odborných dovedností, sociálně-komunikačních dovedností a na řešení problémů.

>>více

◼ ŠKOLENÍ A KURZY

Realizujeme kurzy pro manažery, obchodníky, kouče a personalisty na základě individuálních potřeb a specifik našich zákazníků.

>>více

◼ HR OUTSOURCING

Zajistíme vedení Vaší personální agendy. Poskytneme Vám zkušeného HR manažera, který bude pracovat přímo ve Vaší firmě a nastaví Vám funkční HR procesy a povede personální agendu. Lze jej využít také jako zástup za rodičovskou dovolenou nebo pro řízení HR projektů.

>>více

◼ AUDITY

Provádíme procesní, personální a manažerské audity. Součástí auditu jsou konkrétní návrhy na zlepšení zjištěné situace.

>>více

◼ E-PRODUKTY

Nabízíme 360° zpětnou vazbu, testy znalostí, vzory HR dokumentace, hodnocení manažerských kompetencí, hodnocení kompetencí vedoucích úředníků aj.

>>více

home1 home2 home3 home4 home5