header image
 
 

Školství a věda

ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH, VÝCHOVNÝCH A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ

Podporujeme manažery vzdělávacích, výchovných a vědeckých institucí v efektivním řízení organizace a zaměstnanců. Pomáháme vám vytvořit a do praxe implementovat:

• Strategii

• Procesy

• Systémy řízení lidí (nábor, zaškolení, hodnocení práce, motivační systém odměňování, rozvoj dovedností, kariérní růst, ukončení spolupráce) Zaslat poptávku


ROZVOJ MANAŽERŮ

Náročnost manažerské pozice spočívá v požadavcích na zvládání strategického rozvoje svěřeného úseku, řízení odborníků a podpůrného personálu a výkonu vlastní odborné agendy.  Manažeři v těchto institucích obvykle preferují odborný růst na úkor vzdělávání v manažerských dovednostech. Proto jsme pro vás připravili speciální nabídku rozvoje manažerů ve školských a vědeckých institucích.

KOUČOVÁNÍ ŘEDITELŮ A TOP MANAGEMENTU ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ – zaměřeno na rozvoj klíčových manažerských kompetencí

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A VĚDECKÝCH INSTITUCÍCH– poradenství v oblasti strategického řízení, tvorby a implementace strategických a taktických plánů

MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO VEDOUCÍ  PRACOVNÍKY ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ – rozvoj klíčových manažerských dovedností, tvorba koncepce vědecko-výzkumných a vzdělávacích pracovišť, řízení lidí (nábor, zaškolení, rozvoj, motivace, hodnocení a odměňování,  propouštění)

Zaslat poptávku


ROZVOJ PEDAGOGŮ A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ

KOUČOVÁNÍ A MENTORING PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ –  zaměřeno na odbornou podporu pedagogických pracovníků za účelem zvýšení jejich profesních kompetencí, zvládání pedagogické role v emočně zátěžových situacích.

KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO PEDAGOGY – zaměřen na trénink dovednosti zaujmout poutavou výukou (vhodné pro všechny stupně vzdělávacích institucí: ZŠ, SŠ, VŠ)

KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY – zaměřen na poutavou prezentaci výstupů z výzkumných projektů
Zaslat poptávku


PSYCHOLOGICKÁ PÉČE PRO ZAMĚSTNANCE

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ  – zaměřujeme se na psychologickou péči pro zaměstnance ohrožené stresem a vyhořením. Poskytujeme odborné psychologické poradenství propuštěným zaměstnancům.

ANTISTRESOVÝ PROGRAM PRO PEDAGOGICKÉ A VĚDECKÉ PRACOVNÍKY– individuální nebo skupinový trénink dovedností zvládání stresu Zaslat poptávku


Naše služby jsme poskytli těmto vzdělávacím a vědeckým institucím

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s.r.o. Ostrava – Hrabůvka,  ZŠ Šrámkova 4 – Opava, Základní škola a mateřská škola, Lyčkovo náměstí 6, Praha 8 – Karlín, VŠFS Praha, VŠCHT Praha, ČVÚT Praha, Technická univerzita v Liberci, AVČR aj.