header image
 
 

Školy

ROZVOJ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Náročnost ředitelské pozice spočívá v požadavcích na zvládání řízení instituce, řízení pedagogických a nepedagogických pracovníků a výkonu odborné pedagogické činnosti. Je zcela obvyklé, že některou z těchto činností preferujeme a dosahujeme v ní snadněji požadovaných výsledků. Pro rozvoj i v dalších vykonávaných oblastech vám nabízíme:

KOUČOVÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – zaměřeno na rozvoj role ředitele, osobní rozvoj a rozvoj klíčových kompetencí

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH – poradenství v oblasti strategického řízení škol a školských zařízení, tvorby a implementace strategických a taktických plánů

Zaslat poptávku

 


ROZVOJ PEDAGOGŮ

KOUČOVÁNÍ A MENTORING PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ –  zaměřeno na odbornou podporu pedagogických pracovníků za účelem zvýšení jejich profesních kompetencí, zvládání pedagogické role v emočně zátěžových situacích.

KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO PEDAGOGY – zaměřen na trénink dovednosti zaujmout studenty poutavou výukou (vhodné pro všechny stupně vzdělávacích institucí: ZŠ, SŠ, VŠ)
Zaslat poptávku

 


ANTISTRESOVÝ PROGRAM TANEČNÍ RELAXACE 
pro pedagogické pracovníky                                        

Cílem tohoto kurzu je pomoci pedagogickým pracovníkům zvládat náročné stresové situace a předcházet syndromu vyhoření pomocí taneční relaxace, založené na principech taneční terapie, vědomého tance a vědomé práce s tělem.

Zaslat poptávku

 


ROZVOJ ŽÁKŮ

VĚDOMÁ TVORBA PRO DĚTI S ADHD A JINÝMI POTÍŽEMI

Smyslem vědomé tvorby je naučit děti zvládat nahromaděné nebo zablokované napětí vhodným způsobem, zprostředkovat jim korektivní zkušenost zdravého vztahu se sebou a okolím a umožnit jim získat náhled na mnohdy nevědomé spouštěče jejich nežádoucího chování. Lekce jsou realizovány ve školách v regionu Praha 1x

za týden – 1x za měsíc, v délce 2 vyučovacích hodin.
Zaslat poptávku

 


TVORBA KOMPETENČNÍCH MODELŮ PRO SOUKROMÉ ŠKOLY

Kompetenční modely pomáhají odlišit výkonné pracovníky od nevýkonných. Využijete je při náboru, hodnocení práce a odměňování.
Zaslat poptávku

 


Naše služby jsme poskytli těmto školám

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s.r.o. Ostrava – Hrabůvka,  ZŠ Šrámkova 4 – Opava aj.