header image
 
 

Kurzy – osobní rozvoj

Osobní rozvoj je cesta, která sestává z několika kroků. Prvním krokem je sebepoznání, které nám umožňuje pravdivě vidět své silné i slabé stránky a odkrývat nevědomá přesvědčení, touhy a hluboká zranění, které nám brání prožívat radost a naplněný život. Druhým krokem je přijetí všech částí sebe, svých talentů i stínů, radostných i bolestivých zkušeností, milování sebe takového jaký jsem právě teď. Třetí krok je je začátkem naší „vlastní cesty“, tj. cesty odpoutání se od představ o tom, jací bychom měli být,  cesty „bytí tím, kým skutečně jsme“. Je to  cesta následování své vnitřní touhy, dělání věcí svým vlastním způsobem, opuštění známých, vyšlapaných cest.

SEBEPOZNÁNÍ- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat
Poznání sebe sama nám umožňuje odkrývat naše vnitřní nevědomá přesvědčení, touhy i zranění a tím nám pomáhá vidět pravdivě skutečnosti v našem životě, rozhodovat se z pozice tvůrce vlastního života, nikoliv z pozice oběti. Tvůrce vidí mnoho řešení a vybírá si to, které je v daném okamžiku pro něj optimální. Oběť nemá na výběr. Je závislá na okolnostech a rozhodnutích ostatních. Staňte se tvůrci vlastního života. Dovolte si prožívat svůj život pravdivě a svobodně.více

Rezervujte si místo předem.


SEBEPŘIJETÍ- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat
Pokud se nám v životě stává, že nás ostatní nepřijímají takové jací jsme, kritizují nás nebo odmítají, existuje způsob, jak to změnit – začít přijímat, oceňovat a milovat sám sebe. více

Rezervujte si místo předem.


VLASTNÍ CESTOU- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat
Chcete -li se stát úspěšnými, kráčejte ve stopách slavných. Chcete-li dostáhnout úplného naplnění svého života, musíte se vydat vlastní, nevyšlapanou cestou. Tento kurz vám nabízí prozkoumávání vaší osobní životní cesty, vašeho potenciálu, smyslu života, poslání. Pracujeme s tématy, které vás oslovují právě v tomto okamžiku, způsobem, který vás v daném okamžiku nejlépe podpoří na vaší cestě. Může to být váš hlas, slova, rytmus, pohyb, tvorba nebo cokoliv jiného. více

Rezervujte si místo předem.


ARTETERAPIE


OBRAZY DUŠE – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

V individuálních lekcích se věnujeme sebepoznání i řešení osobních problémů. Obrazy, které tvoříme, nám zprostředkovávají informace o našem vnitřním i vnějším světě. Pomáhají nám se v něm lépe zorientovat a najít řešení i v situacích, na které sám rozum nestačí. Vědomá tvorba propojuje rozum s emocemi a tak naše uvědomění jsou hlubší než při pouhé rozumové analýze. Nalezená řešení odpovídají tomu, co si skutečně přejeme, nejen tomu co považujeme za správné nebo logické. Kurz se koná v českém a anglickém jazyce.  Individuální termín si vyžádejte prostřednictvím tlačítka „objednat“.
více


Rezervujte si místo předem.


TANEČNÍ TERAPIE


ROZTANČI SVŮJ ŽIVOT – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut
Objednat

Dovol svému vnitřnímu tanečníkovi, aby vzal do tance a projevil vše,  co cítíš, co žiješ, kým skutečně jsi. Najdi svůj vlastní rytmus a tanec. Staň se tancem. Staň se životem. Roztanči svůj život! více


Rezervujte si místo předem.


V NÁRUČI TANCE – KURZ PRO PÁRY

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Tanečně- terapeutický kurz je určen partnerům, kteří mají zájem prohlubovat svůj vztah, blízkost a komunikovat spolu pravdivě a nezraňujícím způsobem. Chtějí se vzájemně lépe poznávat, naslouchat si a moudře vyvažovat naplňování vlastních potřeb a potřeb druhého tak, aby neztratili jeden druhého ani sebe sama. více


Rezervujte si místo předem


HLASOVÁ TERAPIE


VOICING – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Dovolit svému hlasu svobodně se vyjadřovat. Nechat skrze hlas znít svou bolest, radost, zlobu i touhu. Umožnit tomu, co je uvnitř, vyjít ven. Rozvibrovat zvukem celé své tělo i sál. Zažít zázrak vlastní transformace. více


Rezervujte si místo předem.


TERAPIE PŘÍBĚHEM


STORY TELLING – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Jaký příběh o sobě vyprávíte? Jaký příběh žijete? Vyprávějte příběh, jaký chcete žít. Vyzkoušejte moc vyprávění příběhů na našem kurzu.více


Rezervujte si místo předem


LIP TERAPIE


LIP TERAPIE- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 2x 50 minut

Objednat
Cílem LIP – LIFE INTEGRATION PROCESS – je osvobodit se od pout minulosti a žít skutečně svobodný život dospělého, který své zkušenosti z minulosti integroval a může se o ně opřít, místo aby jej svazovaly.více


Rezervujte si místo předem.


TERAPIE KOŇMI


HORSE TOUCH TREATMENT – TERAPIE KOŇMI

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

PREZENČNĚ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

SOBOTA, NEDĚLE, PONDĚLÍ – dle domluvy

Délka lekce: 50 minut
Objednat
Komu je Horse touch treatment určeno?
Psychicky zdravým dospělým lidem, kteří mají potřebu pracovat na své sebedůvěře a důvěře k ostatním, chtějí zlepšit své vztahy s lidmi, prohloubit svou schopnost blízkosti a fyzického kontaktu. Nejedná se o jízdu na koni, ale o práci se vztahem, důvěrou a fyzickým kontaktem s koněm. více


Rezervujte si místo předem.