header image
 
 

Kurzy – osobní rozvoj

Osobní rozvoj je cesta, která sestává z několika kroků. Prvním krokem je sebepoznání, které nám umožňuje pravdivě vidět své silné i slabé stránky a odkrývat nevědomá přesvědčení, touhy a hluboká zranění, které nám brání prožívat radost a naplněný život. Druhým krokem je přijetí všech částí sebe, svých talentů i stínů, radostných i bolestivých zkušeností, milování sebe takového jaký jsem právě teď. Třetí krok je začátkem naší „vlastní cesty“, tj. cesty odpoutání se od představ o tom, jací bychom měli být,  cesty „bytí tím, kým skutečně jsme“. Je to  cesta následování své vnitřní touhy, dělání věcí svým vlastním způsobem, opuštění známých, vyšlapaných cest. Všechny tři kroky najdete níže jako samostatné individuální kurzy. Pro léčení vnitřních zranění ze současných nebo předchozích vztahů můžete využít některý z terapeutických kurzů (arteterapie, taneční terapie hlasová terapie,…), které jsou založeny na principu „léčení sebe sama“.

SEBEPOZNÁNÍ- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat
Poznání sebe sama vede k odhalení našich nevědomých přesvědčení, postojů a zranění. Pomáhá nám uvědomit si, že situace a vztahy, v nichž žijeme, jsme sami vytvořili. Nejsme obětí, ale tvůrci života. Toto poznání nám umožňuje dělat velké změny.  Neboť „TVŮRCE“  má k dispozici mnoho řešení a vybírá si to, které je v daném okamžiku pro něj optimální. „OBĚŤ“ nemá na výběr. Je závislá na okolnostech a rozhodnutích ostatních. Staňte se tvůrci vlastního života. Dovolte si prožívat svůj život pravdivě a svobodně.více

Rezervujte si místo předem.


SEBEPŘIJETÍ- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat
Pokud se nám v životě stává, že nás ostatní nepřijímají takové jací jsme, kritizují nás nebo odmítají, existuje způsob, jak to změnit – začít přijímat, oceňovat a milovat sám sebe. více

Rezervujte si místo předem.


VLASTNÍ CESTOU- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat
Chcete -li se stát úspěšnými, kráčejte ve stopách slavných. Chcete-li dostáhnout úplného naplnění svého života, musíte se vydat vlastní, nevyšlapanou cestou. Tento kurz vám nabízí prozkoumávání vaší osobní životní cesty, vašeho potenciálu, smyslu života, poslání. Pracujeme s tématy, které vás oslovují právě v tomto okamžiku, způsobem, který vás v daném okamžiku nejlépe podpoří na vaší cestě. Může to být váš hlas, slova, rytmus, pohyb, tvorba nebo cokoliv jiného. více

Rezervujte si místo předem.


ARTETERAPIE


OBRAZY DUŠE – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

V individuálních lekcích se věnujeme sebepoznání i řešení osobních problémů. Obrazy, které tvoříme, nám zprostředkovávají informace o našem vnitřním i vnějším světě. Pomáhají nám se v něm lépe zorientovat a najít řešení i v situacích, na které sám rozum nestačí. Vědomá tvorba propojuje rozum s emocemi a tak naše uvědomění jsou hlubší než při pouhé rozumové analýze. Nalezená řešení odpovídají tomu, co si skutečně přejeme, nejen tomu co považujeme za správné nebo logické. Kurz se koná v českém a anglickém jazyce.  Individuální termín si vyžádejte prostřednictvím tlačítka „objednat“.
více


Rezervujte si místo předem.


TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE


ROZTANČI SVŮJ ŽIVOT – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut
Objednat

Dovol svému vnitřnímu tanečníkovi, aby vzal do tance a projevil vše,  co cítíš, co žiješ, kým skutečně jsi. Najdi svůj vlastní rytmus a tanec. Staň se tancem. Staň se životem. Roztanči svůj život! více


Rezervujte si místo předem.


V NÁRUČI TANCE – KURZ PRO PÁRY

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN
Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Tanečně- terapeutický kurz je určen partnerům, kteří mají zájem prohlubovat svůj vztah, blízkost a komunikovat spolu pravdivě a nezraňujícím způsobem. Chtějí se vzájemně lépe poznávat, naslouchat si a moudře vyvažovat naplňování vlastních potřeb a potřeb druhého tak, aby neztratili jeden druhého ani sebe sama. více


Rezervujte si místo předem


HLASOVÁ TERAPIE


SVOBODNÝ HLAS- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Dovolit svému hlasu svobodně se vyjadřovat. Nechat skrze hlas znít svou bolest, radost, zlobu i touhu. Umožnit tomu, co je uvnitř, vyjít ven. Rozvibrovat zvukem celé své tělo i sál. Zažít zázrak vlastní transformace. Zažít sílu a moc vlastního hlasu. více


Rezervujte si místo předem.


IMPROVOICING – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Improvoicing je kombinací improvizace, práce s hlasem, tělem a pohybem. Pomáhá nám laskavým, hravým a současně účinným způsobem zatřást s našimi negativními přesvědčeními o sobě,  partnerských vztazích, financích, pracovním uplatnění aj.  Negativní přesvědčení (např. „Sama to nezvládnu“, „Lepší práci nedostanu“, „Na vysokou školu mě nevezmou“, „Je těžké se s někým seznámit“ atd.) nám brání v budování zdravé sebedůvěry, v dosahování úspěchu, v naplňování našich tužeb a přání. více


Rezervujte si místo předem.


TERAPIE PŘÍBĚHEM


STORY TELLING – INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Jaký příběh o sobě vyprávíte? Jaký příběh žijete? Vyprávějte příběh, jaký chcete žít. Vyzkoušejte moc vyprávění příběhů na našem kurzu.více


Rezervujte si místo předem


LIT  – Life Integration Therapy


LIT- INDIVIDUÁLNÍ KURZ

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 1,5h

Objednat
Cílem LIT – LIFE INTEGRATION THERAPY – je osvobodit se od pout minulosti a žít skutečně svobodný život dospělého, který své zkušenosti z minulosti integroval a může se o ně opřít, místo aby jej svazovaly.více


Rezervujte si místo předem.


TERAPIE KOŇMI


HORSE TOUCH TREATMENT – TERAPIE KOŇMI

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

PREZENČNĚ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

SOBOTA, NEDĚLE, PONDĚLÍ – dle domluvy

Délka lekce: 50 minut
Objednat
Komu je Horse touch treatment určeno?
Psychicky zdravým dospělým lidem, kteří mají potřebu pracovat na své sebedůvěře a důvěře k ostatním, chtějí zlepšit své vztahy s lidmi, prohloubit svou schopnost blízkosti a fyzického kontaktu. Nejedná se o jízdu na koni, ale o práci se vztahem, důvěrou a fyzickým kontaktem s koněm. více


Rezervujte si místo předem.