header image
 
 

Psychologická péče pro manažery a zaměstnance

Poskytujeme profesionální psychologickou péči manažerům, pracovníkům v pomáhajících profesích, propouštěným zaměstnancům a pracovníkům ohroženým stresem a vyhořením.
Zaslat poptávku

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE PRO MANAŽERY

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

Objednat INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka konzultace: 50 minut

Profesionální psychologická péče pro manažery je zaměřena zejména na zvládání stresu, psychosomatické potíže,  syndrom vyhoření, work-life balance, zvládání osobních a životních krizí. Termín si rezervujte předem prostřednictvím tlačítka „objednat“. více


PSYCHOLOGICKÁ PÉČE PRO PROPUŠTĚNÉ ZAMĚSTNANCE

Profesionální psychologická péče umožňuje zaměstnancům adaptovat se na novou životní situaci, emočně zpracovat skutečnost, že byli propuštění a připravit se na úspěšné hledání nové práce, účast na výběrových řízeních, zvládnutí nových kompetencí a komunikaci s úřady.
Zaslat poptávku
Psychologickou péči poskytujeme v naší psychologické poradně v Praze 3 nebo přímo na pracovišti firem, které působí v Praze a Hradci Králové.


ANTISTRESOVÝ PROGRAM – INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat
Praktický nácvik zvládání akutního stresu. Zahrnuje práci ve všech oblastech negativního dopadu stresu – mentální oblasti, fyzické oblasti, emoční oblasti. více


Rezervujte si místo předem.


PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE PRO ZAMĚSTNANCE OHROŽENÉ STRESEM A VYHOŘENÍM

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka konzultace: 50 minut

Objednat

Profesionální psychologické poradenství pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi stresem a vyhořením. V rámci konzultace získáte doporučení, jak stresu předcházet, jak zvládat stresové situace ve vaší konkrétní práci a jak zvládat symptomy dlouhodobého stresu, pokud jsou již součástí vašeho života (úzkosti, panické ataky, deprese, psychosomatické potíže, nesoustředěnost aj.). více