header image
 
 

Zdravotnictví a sociální péče

ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH INSTITUCÍ

Podporujeme majitele a manažery zdravotnických a sociálních zařízení v nastavení efektivního způsobu řízení instituce a zaměstnanců. Pomáháme vám vytvořit a do praxe implementovat:

• Strategii

• Procesy

• Systémy řízení lidí (nábor, zaškolení, hodnocení práce, motivační systém odměňování, rozvoj dovedností, kariérní růst, ukončení spolupráce)

Zaslat poptávku


ROZVOJ DOVEDNOSTÍ

MANAŽERSKÉ KURZY – zaměřují se na specifika řízení zdravotnických a sociálních zařízení a na řízení lidí

KOMUNIKAČNÍ KURZY – věnují se profesionální komunikaci s klienty a zvládání náročných situací včetně komunikace s agresivními pacienty

Zaslat poptávku


PSYCHOLOGICKÁ PÉČE PRO ZAMĚSTNANCE

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ  – zaměřujeme se na prevenci a zvládání stresu a vyhoření u pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách

ANTISTRESOVÝ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH– individuální nebo skupinový trénink dovedností zvládání stresu

Zaslat poptávku


Naše služby jsme poskytli těmto zdravotnickým a sociálním zařízením:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha, Refrakční centrum Praha, Sdružení SOS vesniček Praha, Charita Uherské Hradiště aj.