header image
 
 

Úřady

HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Od roku 2015 školíme hodnotitele a personalisty v „Hodnocení státních zaměstnanců v souladu se Zákonem o státní službě a prováděcími předpisy“. Rovněž provádíme trénink hodnotitelů ve vedení hodnotících rozhovorů.
Zaslat poptávku

 


ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ A PŘEDSTAVENÝCH

Rozvíjíme klíčové manažerské a lídrovské dovednosti na všech úrovních řízení v souladu se specifiky státních institucí.

Zaslat poptávku


KOUČOVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ A PŘEDSTAVENÝCH

Poskytujeme osobní koučink vedoucím úředníkům a představeným.
Zaslat poptávku


ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Rozvíjíme klíčové kompetence státních zaměstnanců, definované NV č. 134/2015 Sb.
Zaslat poptávku


PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Zaměřujeme se na poskytování psychologické péče pracovníkům ohroženým stresem a vyhořením. Poskytujeme odborné psychologické poradenství propuštěným zaměstnancům.
Zaslat poptávku


Naše služby jsme poskytli těmto institucím

Ministertvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, ÚNMZ, SEI, SPÚ, KÚ Zlín, KÚ Vysočina, Statutární město Hradec Králové, SZIF aj.