header image
 
 

Vědomá tvorba

Vědomá tvorba je prostředkem k sebepoznání, osobnímu rozvoji a uvědomování si nevědomých procesů. více


OBRAZY DUŠE – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ

ObjednatPONDĚLÍ – PÁTEK  9.00 – 18.00

1 lekce – 60 minut

V individuálních lekcích se věnujeme sebepoznání i řešení osobních problémů. Obrazy, které tvoříme, nám zprostředkovávají informace o našem vnitřním i vnějším světě.  Pomáhají nám se v něm lépe zorientovat a najít řešení i v situacích, na které sám rozum nestačí. Vědomá tvorba propojuje rozum s emocemi a tak naše uvědomění jsou hlubší než při pouhé rozumové analýze a nalezená řešení odpovídají tomu, co si skutečně přejeme, nejen tomu co považujeme za správné nebo logické. Individuální termín si vyžádejte prostřednictvím tlačítka „objednat“.
více


Rezervujte si místo předem.


VĚDOMÁ TVORBA PRO DĚTI S ADHD A JINÝMI POTÍŽEMI – NABÍDKA PRO RODIČE S DĚTMI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ

Objednat

PONDĚLÍ – PÁTEK  9.00 – 18.00

1 lekce – 60 minut

Vědomá tvorba pomáhá dětem zvládat jejich chování a problémy. Učí je vyjadřovat své potřeby akceptovatelným způsobem, pomáhá jim zvládat nahromaděné napětí a energii, zprostředkovává jim zkušenost zdravého vztahu se sebou i ostatními. Vědomá tvorba je vhodná pro děti s ADHD, pro děti s problémy se začleněním do kolektivu, autistické děti aj.více


Rezervujte si místo předem


VĚDOMÁ TVORBA PRO DĚTI S ADHD A JINÝMI POTÍŽEMI – NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Objednat

PONDĚLÍ – PÁTEK  9.00 – 18.00

1 lekce –  2 vyučovací hodiny (2x 45 minut)

Vědomá tvorba pomáhá dětem zvládat jejich chování a problémy. Na rozdíl od výuky výtvarné výchovy není jejím cílem naučit děti výtvarným technikám ani kvalitnějšímu výtvarnému projevu.  Smyslem vědomé tvorby dětí je pomoci jim naučit se zvládat nahromaděné nebo zablokované napětí vhodným způsobem, zprostředkovat jim korektivní zkušenost zdravého vztahu se sebou a okolím a umožnit jim získat náhled na mnohdy nevědomé spouštěče jejich nežádoucího chování.více