header image
 
 

Vědomý tanec

Vědomý tanec má blahodárný vliv na psychické i tělesné zdraví. více


VĚDOMÝ TANEC – ROZTANČI SVÉ SRDCE – OTEVŘENÝ KURZ

Pravidelně 1x měsíčně                                     

ČTVRTEK   14.1.2021     18.00 – 19.30
Objednat
Vědomý tanec není o umění tancovat, ale o dovednosti být v kontaktu sám se sebou, s druhými lidmi a okolním světem.  více


Rezervujte si místo předem.


DANCING FOLLOWERS

Intenzivní kurz pro uzavřenou skupinu 12 účastníků

Leden- Únor 2021 (7.1., 21.1., 4.2., 18.2.)

ČTVRTEK 18.00 – 19.30
Objednat
Sdílejte svůj příběh v tanci. Dovolte být sami sebou a v kontaktu se sebou. více


Rezervujte si místo předem.


VĚDOMÝ TANEC – CESTA K SOBĚ – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

PREZENČNĚ NEBO ON-LINE 

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN  
1 lekce – 60 minut

Objednat
Dobrý průvodce je ten, který vás bezpečně zavede tam i zpět.   více


Rezervujte si místo předem.


VĚDOMÝ TANEC PRO PÁRY – JAK BÝT S DRUHÝM A NEZTRATIT SÁM SEBE

ObjednatPONDĚLÍ – PÁTEK  9.00 – 18.00

1 lekce – 60 minut

Splynout s druhým a přitom neztratit sám sebe – zůstat sám sebou a přitom neztratit druhého. Věčné dilema mezi naplňováním svých vlastních potřeb a potřeb druhého. více


Rezervujte si místo předem


VĚDOMÝ TANEC PRO SENIORY – NABÍDKA PRO ZAŘÍZENÍ PEČUJÍCÍ O SENIORY

Objednat

PONDĚLÍ – PÁTEK  9.00 – 18.00

1 lekce – 60 minut

Lekce pro seniory jsou vedeny s ohledem na fyzický stav účastníků. Jsou zaměřeny především na uvolnění, práci s pocity bolesti a rozvoj schopnosti pozitivně přistupovat k životu. Optimální frekvence lekcí je 1x týdně – 1x měsíčně, v délce 1 hodiny. Termín pro ukázkovou lekci nebo pravidelné lekce si vyžádejte prostřednictvím tlačítka „Objednat“.

více

ANTISTRESOVÝ PROGRAM TANEČNÍ RELAXACE 
pro pracovníky v pomáhajících profesích                   

PREZENČNĚ NEBO ON-LINE 

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

1 lekce – 60 minut

Objednat
Cílem tohoto kurzu je naučit pracovníky v pomáhajících profesích zvládat náročné stresové situace a předcházet syndromu vyhoření pomocí taneční relaxace, založené na principech taneční terapie, vědomého tance a vědomé práce s tělem.více


Rezervujte si místo předem.