header image
 
 

Vědomý život

Do jaké míry vědomě prožíváme a tvoříme náš vlastní život? Jaký prostor v něm zaujímá radost, naplnění a láska? Co je příčinou naší nespokojenosti? Jak přestat být obětí vnějších okolností? Odpovědi hledejte společně s námi na setkáních ve Škole vědomého života a večerních kurzech sebepoznání.


ŠKOLA VĚDOMÉHO ŽIVOTA – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE                                                        

PONDĚLÍ – PÁTEK  9.00 – 18.00

1  lekce – 60 minut

Objednat
Učíme se, jak žít vědomě. Rozpoznáváme  své nevědomé reakce a vzorce chování, uvědomujeme si hluboce zakořeněná vnitřní přesvědčení, učíme se rozumět vztahu mezi našimi pocity, myšlenkami a jejich odrazem v našem zdraví.více


Rezervujte si místo předem.


LIP – LIFE INTEGRATION PROCESS – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

                                              
PONDĚLÍ – PÁTEK  9.00 – 18.00
1 lekce – 60 minut
Objednat
Cílem „Procesu Životní Integrace“ (LIP) je „osvobodit se“ od pout minulosti a žít skutečně svobodný život dospělého člověka, který své zkušenosti z minulosti integroval a může se o ně opřít, místo aby jej svazovaly.více


Rezervujte si místo předem.