header image
 
 

Školy

ROZVOJ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Náročnost ředitelské pozice spočívá v požadavcích na zvládání řízení instituce, řízení pedagogických a nepedagogických pracovníků a výkonu odborné pedagogické činnosti. Je zcela obvyklé, že některou z těchto činností preferujeme a dosahujeme v ní snadněji požadovaných výsledků. Pro rozvoj i v dalších vykonávaných oblastech vám nabízíme:

KOUČOVÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – zaměřeno na rozvoj role ředitele, osobní rozvoj a rozvoj klíčových kompetencí

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH – poradenství v oblasti strategického řízení škol a školských zařízení, tvorby a implementace strategických a taktických plánů

Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Koučování ředitelů škol a školských zařízení“-  balíček 5 lekcí


ROZVOJ PEDAGOGŮ

KOUČOVÁNÍ A MENTORING PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ –  zaměřeno na odbornou podporu pedagogických pracovníků za účelem zvýšení jejich profesních kompetencí, zvládání pedagogické role v emočně zátěžových situacích.

KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO PEDAGOGY – zaměřen na trénink dovednosti zaujmout studenty poutavou výukou (vhodné pro všechny stupně vzdělávacích institucí: ZŠ, SŠ, VŠ)
Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Kurz prezentačních dovedností pro pedagogy“-  1 denní kurz


ROZVOJ ŽÁKŮ

VĚDOMÁ TVORBA PRO ŽÁKY S ADHD, AUTISMEM, OBTÍŽEMI SE ZAČLENĚNÍM DO KOLEKTIVU AJ. – realizováno přímo ve školách v regionu Praha (pravidelné lekce 1x za týden – 1x za měsíc, v délce 2 vyučovacích hodin).
Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Ukázkové hodiny vědomé tvorby pro žáky s ADHD“ za akční cenu


TVORBA KOMPETENČNÍCH MODELŮ PRO SOUKROMÉ ŠKOLY

Kompetenční modely pomáhají odlišit výkonné pracovníky od nevýkonných. Využijete je při náboru, hodnocení práce a odměňování.
Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Tvorba kompetenčních modelů“ se slevou pro školy a školská zařízení


ANTISTRESOVÝ PROGRAM TANEČNÍ RELAXACE 
pro pracovníky v pomáhajících profesích                                        

Cílem tohoto kurzu je naučit pracovníky v pomáhajících profesích zvládat náročné stresové situace a předcházet syndromu vyhoření pomocí taneční relaxace, založené na principech taneční terapie, vědomého tance a vědomé práce s tělem.více

Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Antistresového programu“


Naše služby jsme poskytli těmto školám

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s.r.o. Ostrava – Hrabůvka,  ZŠ Šrámkova 4 – Opava aj.