header image
 
 

Úřady

HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Od roku 2015 školíme hodnotitele a personalisty v „Hodnocení státních zaměstnanců v souladu se Zákonem o státní službě a prováděcími předpisy“. Rovněž provádíme trénink hodnotitelů ve vedení hodnotících rozhovorů a připravujeme interní metodiky pro hodnocení státních zaměstnanců.

Školení jsme realizovali v těchto institucích

Ministertvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, ÚNMZ, SEI, SPÚ, SZIF aj.
Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Vedení hodnotících rozhovorů“ se slevou pro státní instituce do 31.3.2018

Úřadům, které nepodléhají Zákonu o státní službě, nabízíme akreditovaný kurz „Vedení hodnotících rozhovorů“ č. akreditace – AK/VE-2/2016 a „Tvorba metodiky hodnocení pro personalisty“ č. akreditace AK/VE-1/2016.


ŠKOLENÍ MANAŽERŮ

Rozvíjíme klíčové manažerské a lídrovské dovednosti manažerů na všech úrovních řízení v souladu se specifiky státních institucí.

Školení jsme realizovali v těchto institucích

KÚ Zlín, KÚ Vysočina, Statutární město Hradec Králové, SZIF aj.
Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Manažerská akademie pro vedoucí oddělení“ a „Manažerská akademie pro ředitele odborů“ se slevou pro státní instituce do 31.12.2018


KOUČOVÁNÍ MANAŽERŮ

Poskytujeme osobní koučink manažerům státních institucí.
Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Koučování manažerů ve státních institucích“ – 10 lekcí se slevou pro státní instituce do 31.12.2018


ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Rozvíjíme klíčové kompetence státních zaměstnanců, definované NV č. 134/2015 Sb.
Zaslat poptávku

Využijte nabídky „Školení klíčových kompetencí státních zaměstnanců“ se slevou pro státní instituce do 31.12.2018