header image
 

Nezařazené

 Vědomý management

Vědomý management přináší do oblasti řízení firem a lidí novou kvalitu. Zaměřuje svou pozornost na zvědomování procesu řízení (plánování, rozhodování, organizování,…) na všech jeho úrovních, tj. racionální, emoční a tělesné. V čem je jeho přidaná hodnota? Pomáhá dělat manažerům správná rozhodnutí již na neurofyziologické úrovni.více


Léčba dětí s ADHD a jinými problémy pomocí ARTETERAPIE

Arteterapie není kroužek výtvarné výchovy. Arteterapie je léčebná metoda, která využívá tvůrčí činnosti k uvolňování  nahromaděné nebo zablokované energie způsobem, který je pro okolí akceptovatelný, vede k náhledu na vlastní chování a poskytuje pozitivní korektivní zkušenost. více


Život je zrcadlo

Také máte občas pocit, že je k vám život nespravedlivý? Přemýšlíte „Proč se tohle muselo stát právě vám“?„Čím jste si to zasloužili?“ nebo „Kde jste udělali chybu“? více