header image
 
 

Vědomá tvorba

Vědomá tvorba je prostředkem k sebepoznání, osobnímu rozvoji a uvědomování si nevědomých procesů. více


OBRAZY DUŠE – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ

PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

V individuálních lekcích se věnujeme sebepoznání i řešení osobních problémů. Obrazy, které tvoříme, nám zprostředkovávají informace o našem vnitřním i vnějším světě.  Pomáhají nám se v něm lépe zorientovat a najít řešení i v situacích, na které sám rozum nestačí. Vědomá tvorba propojuje rozum s emocemi a tak naše uvědomění jsou hlubší než při pouhé rozumové analýze a nalezená řešení odpovídají tomu, co si skutečně přejeme, nejen tomu co považujeme za správné nebo logické. Individuální termín si vyžádejte prostřednictvím tlačítka „objednat“.
více


Rezervujte si místo předem.


STORY TELLING – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Jaký příběh o sobě vyprávíte? Jaký příběh žijete? Jaký příběh žít chcete? Vyprávějte příběh, jaký chcete žít. Vyzkoušejte moc vyprávění příběhů na našem kurzu.více


Rezervujte si místo předem


VĚDOMÁ TVORBA PRO DĚTI S ADHD A JINÝMI POTÍŽEMI – NABÍDKA PRO RODIČE S DĚTMI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ

PREZENČNĚ

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka kurzu: 50 minut

Objednat

Vědomá tvorba pomáhá dětem zvládat jejich chování a problémy. Učí je vyjadřovat své potřeby akceptovatelným způsobem, pomáhá jim zvládat nahromaděné napětí a energii, zprostředkovává jim zkušenost zdravého vztahu se sebou i ostatními. Vědomá tvorba je vhodná pro děti s ADHD, pro děti s problémy se začleněním do kolektivu, autistické děti aj.více


Rezervujte si místo předem