header image
 
 

NGO

PROFESIONALIZACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Neziskové organizace přitahují lidi nadšené pomáhat jiným, lidi vědomé si svého poslání. Nadšení je důležitým předpokladem úspěchu, nikoliv jeho zárukou. My vám pomůžeme zvládnout řídit vaší organizaci i zaměstnance profesionálně a efektivně. Nabízíme vám:

KOUČOVÁNÍ PRO ŘEDITELE NGO

PORADENSTVÍ – pomůžeme vám nastavit jasné cíle organizace,  efektivní způsoby k jejich dosažení, definovat pracovní náplně zaměstnanců, zodpovědnosti a pravomoci, vybrat kvalitní zaměstnance, poskytneme vám zkušeného Interim HR manažera s úvazkem od 1 dne v týdnu (dle potřeb organizace).
Zaslat poptávku


PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Při práci s lidmi dochází k přetěžování našeho emočního systému. Nemáme-li nastaveny vyrovnávací mechanismy mezi „dáváním“ a „braním“, může snadno dojít k vyhoření. Nejohroženější skupinou jsou zaměstnanci v pomáhajících profesích.
Zaslat poptávku


ANTISTRESOVÝ PROGRAM TANEČNÍ RELAXACE
pro pracovníky v pomáhajících profesích                                        

Cílem tohoto kurzu je naučit pracovníky v pomáhajících profesích zvládat náročné stresové situace a předcházet syndromu vyhoření pomocí taneční relaxace, založené na principech taneční terapie, vědomého tance a vědomé práce s tělem.více

Zaslat poptávku


KURZY

KURZY PRO MANAŽERY – leadership, motivace zaměstnanců, efektivní zadávání a vyhodnocování úkolů aj.
KURZY PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY –  zvládání emočně náročných situací, zvládání agresivních klientů, řešení konfliktů aj.
Zaslat poptávku


VĚDOMÝ TANEC PRO SENIORY – NABÍDKA PRO ZAŘÍZENÍ PEČUJÍCÍ O SENIORY V PRAZE

Neziskovým organizacím s působností v Praze, které pečují o seniory, nabízíme „Lekce vědomého tance pro seniory“ přímo v jejich zařízeních, ve dnech pondělí – pátek v čase od 9 do 18 hod.více


Zaslat poptávku


Naše služby jsme poskytli těmto neziskovým organizacím

Ekologický právní servis Brno, Greenpeace Praha, Sdružení SOS Vesniček aj.