header image
 
 

Ostatní publikace >>

Nábor a výber zamestnancov v období krízy

Autor : Mgr. Irena Pilařová, MBA

Obsah odborného článku :

Odborný článek se zabývá změnami trhu s pracovními silami v období krize. Poskytuje návod, jak vést efektivně proces náboru a výběru zaměstnanců od fáze plánování lidí až po podpis pracovní smlouvy a zdůrazňuje nutnost přechodu od operativního zajišťování nových zaměstnanců ke strategickému plánování a řízení procesu náboru.

Publikováno : Personálny manažment nielen pre personalistov, roč.1, rok 2009, č.1, str.23-27.

Úloha HR v období krízy

Autor : Mgr. Irena Pilařová, MBA

Obsah odborného článku :

V odborném článku je zdůrazněna nutnost propojení HR s businessem firmy. HR, které si uvědomuje, že jeho cílem a smyslem jeho existence je podpora firmy v dosahování business cílů, stává významným partnerem top managementu a je schopno pomoci firmě řídit změny, které s sebou krize přináší. Autorka přehledně popisuje čtenářům model vývojových fází vitální firmy a poukazuje na klíčové úlohy a priority HR v jednotlivých fázích.

Publikováno : Personálny manažment nielen pre personalistov, roč.1, rok 2009, č.3.