header image
 
 

Základy psychologie práce a organizace pro policejní manažery

Autor : Mgr. Irena Pilařová, MBA

Obsah díla :

Publikace je určena především policejním manažerům a studentům Policejní akademie. Jejím cílem je poskytnout čtenáři základní orientaci v oblasti vedení lidí a pracovních týmů, komunikace a řešení konfliktů na pracovišti, motivace, chování lidí v organizaci, rozhodování, řízení změn aj. Jednotlivé teorie, přístupy a modely jsou výstižně doplněny příklady z policejní praxe. Kontrolní otázky za každou kapitolou vedou čtenáře k aplikaci poznatků ve vlastní praxi. Kniha je přehledně rozdělena do šestnácti kapitol, z nichž každá je zakončena kontrolními otázkami a úkoly, které se snaží vést čtenáře k aplikaci teoretických poznatků do vlastní policejní manažerské praxe a k zamyšlení nad fungováním policejní organizace.

Vydavatelství : Praha, Managementpress

Rok vydání : 2004

Kde koupit : kniha je již vyprodána