header image
 
 

Audity

Provádíme audity, zaměřené na analýzu :

  • silných a slabých stránek jednotlivých částí firmy
  • využití lidských zdrojů
  • kvality lidských zdrojů
  • efektivity řízení firmy
  • optimálního fungování firemních procesů

Součástí auditu jsou konkrétní návrhy na zlepšení zjištěné situace.

Oblasti realizovaných auditů

  1.  Procesní audit
  2. Manažerský audit
  3. Personální audit