Hodnocení státních zaměstnanců

Workshopy:

„Hodnocení státních zaměstnanců – aplikace legislativy do praxe“

Půldenní workshop pro představené, zahrnující aktuální znění legislativy, návody na aplikaci do praxe a konkrétní příklady. Zaměřuje se na práci s bodovým hodnocením kritérií,  stanovení osobního příplatku, definování rozvojových cílů a řešení specifických problémů (hodnocení  zaměstnanců odchozích na rodičovskou dovolenou, předání hodnocení nepřítomnému zaměstnanci, výpočet délky služebního poměru aj.)

Kurzy:

„Vedení hodnotících rozhovorů“

Jednodenní  kurz pro představené, zaměřený na rozvoj manažerských dovedností v oblasti hodnocení. Účastníci jsou trénováni formou modelových situací ve správné aplikaci bodové škály při hodnocení kritérií, sdělování zpětné vazby, vhodném způsobu sdělování kritiky, řešením nesouhlasu aj.

„Rozvoj kompetencí státních zaměstnanců v návaznosti na výsledky hodnocení“

Pro zaměstnance jsou organizovány půldenní tréninky v kompetencích, které odpovídají jednotlivým hodnoceným kritériím.  Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně státních zaměstnanců.

Konzultace:

Státním institucím poskytujeme konzultace pro zpracování  pro zpracování služebního předpisu/metodického pokynu pro oblast hodnocení státních zaměstnanců v konkrétní instituci.

Odeslat poptávku

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.