header image
 

Novinky

V roce 2023 mohou pojištěnci 5 významných zdravotních pojišťoven získat od své pojišťovny příspěvek na psychologickou péči u privátních psychologů, kteří mají potřebnou odbornou kvalifikaci. Naše psychologická poradna tyto požadavky splňuje, a tak u nás můžete čerpat příspěvek na individuální i párovou terapii, kterou poskytujeme on-line i osobně v českém i anglickém jazyce.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO VEŘEJNOST

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

Objednat INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka konzultace: 50 minut  Balíček 10 sezení + příspěvek pojišťovny

Aktuálně přijímám nové klienty pro Psychologickou ordinaci v Praze 3 – Residence Garden Towers. Psychologická péče je určená nepsychiatrickým dospělým klientům, kteří mají zájem aktivně se podílet na zlepšování svého psychického a fyzického zdraví. Věnuji se především zvládání životních a osobních krizí, stresu, vyhoření, psychosomatickým potížím, úzkostem, panickým atakám a poruchám příjmu potravy. Při práci používám techniky z oblasti arteterapie, taneční terapie, hlasové terapie a další metody, které umožňují zpracovat náročné životní situace na úrovni mysli, emocí i těla. Psychologickou péči poskytuji osobně i on-line, v českém a anglickém jazyce. Spolupracuji se zdravotními pojišťovnami  VZP, ZP Ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, ZPŠ a RBP pojišťovna, které na mé odborné služby poskytují svým pojištěncům příspěvek. více

Rezervujete si termín nejméně 24 h předem.


Poskytujeme profesionální psychologickou péči manažerům, pracovníkům v pomáhajících profesích, propouštěným zaměstnancům a pracovníkům ohroženým stresem a vyhořením. Aktuálně PŘIJÍMÁME nové firemní klienty pro naší ordinace v Praze 3. Psychologickou péči poskytujeme ON-LINE I OSOBNĚ, v ANGLICKÉM a ČESKÉM JAZYCE. Objednací lhůty máme 7- 14 dní.
Zaslat poptávku

Psychoterapie nabízí širokou škálu cest, jak nahlížet na sebe, na svůj život, postoj k němu, jak zažívat sebe sama. Pokud vás zajímá, co vám jednotlivé terapeutické cesty mohou přinést a jak fungují, můžete se těšit na „Ochutnávku terapií“ formou živě vysílaných 50 minutových on-line seminářů. Každý měsíc se budeme věnovat jedné terapii, která je mému srdci blízká. V únoru to bude arteterapie, v březnu taneční terapie, v dubnu hlasová terapie, v květnu terapie příběhem a v červnu terapie koňmi. Semináře budou probíhat zdarma.

SEZNAMTE SE S TERAPIÍ VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

SKUPINOVÝ SEMINÁŘ

ON-LINE

ČTVRTEK 18.5. 2023 v 17 hodin

ZDARMA

Délka lekce: 50 minut

Objednat

V květnové „Ochutnávce terapií“ se budu věnovat „TERAPII VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ“. Ta nás učí uvědomit si moc našich vlastních slov.  Když vyprávíme příběhy o sobě, mluvíme o tom, čemu věříme a to, čemu věříme následně žijeme. A naopak. To, co žijeme, to  vyprávíme. Je to kruh bez konce. V terapii vyprávění příběhů se můžete naučit, jak tento kruh přerušit, pokud příběh, který žijete není příběhem, který skutečně žít chcete. Více o terapii příběhem se dozvíte na on-line semináři, kde si budete moci sami vyzkoušet, jak to funguje . více