header image
 
 

Veřejnost

Zákazníkům z řad veřejnosti nabízíme podporu v osobním růstu a řešení aktuálních náročných životních situací.

VĚDOMÝ TANEC

Vše cenné vzniká uvnitř nás. Je mnoho cest, jak to objevit. Jednou z nich je vědomý tanec. Nabízíme:
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE (1 hod)
SKUPINOVÉ LEKCE (1,5 hod)
LEKCE PRO PÁRY (1 hod)
LEKCE PRO SENIORY (1 hod)
Více informací a rezervace


KOUČOVÁNÍ

Koučování je cesta k našemu vnitřnímu potenciálu, jeho rozvoji a plnému využití v osobním i pracovním životě. Koučink je možné absolvovat on-line nebo prezenčně.
Více informací a rezervace


VĚDOMÁ TVORBA

Tvořivost je přirozenou součástí života. Bez ní by život neexistoval. Skrze tvořivost projevujeme sami sebe. Porozumíme -li tomu, co tvoříme, porozumíme sobě i životu samému. Nabízíme:

OBRAZY ŽIVOTA – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
STORY TELLING – INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
VĚDOMÁ TVORBA PRO DĚTI S ADHD – PRO RODIČE S DĚTMI
Více informací a rezervace

 


PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Pro řešení osobních a pracovních problémů poskytujeme psychologické poradenství :

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO VEŘEJNOST(1 hod)

Více informací a rezervace


KURZY VĚDOMÉHO ŽIVOTA

Stát se vědomým, znamená žít oproštěn od iluzí, opustit roli oběti a přijmout roli tvůrce vlastního života. Nabízíme tyto kurzy:
ŠKOLA VĚDOMÉHO ŽIVOTA
INTEGRACE ŽIVOTNÍCH ZKUŠENOSTÍ
Více informací a rezervace


KURZY SEBEPOZNÁNÍ A OSOBNÍHO RŮSTU

Poznání sebe sama nám umožňuje odkrývat naše vnitřní nevědomá přesvědčení, touhy i zranění a tím nám pomáhá vidět pravdivě skutečnosti v našem životě. Nabízíme tyto kurzy:
CESTA DO HLUBIN
Více informací a rezervace