header image
 

 Vědomý management

Vědomý management přináší do oblasti řízení firem a lidí novou kvalitu. Zaměřuje svou pozornost na zvědomování procesu řízení (plánování, rozhodování, organizování,…) na všech jeho úrovních, tj. racionální, emoční a tělesné. V čem je jeho přidaná hodnota? Pomáhá dělat manažerům správná rozhodnutí již na neurofyziologické úrovni.více


Léčba dětí s ADHD a jinými problémy pomocí ARTETERAPIE

Arteterapie není kroužek výtvarné výchovy. Arteterapie je léčebná metoda, která využívá tvůrčí činnosti k uvolňování  nahromaděné nebo zablokované energie způsobem, který je pro okolí akceptovatelný, vede k náhledu na vlastní chování a poskytuje pozitivní korektivní zkušenost. více


Život je zrcadlo

Také máte občas pocit, že je k vám život nespravedlivý? Přemýšlíte „Proč se tohle muselo stát právě vám“?„Čím jste si to zasloužili?“ nebo „Kde jste udělali chybu“? více


V roce 2023 mohou pojištěnci 5 významných zdravotních pojišťoven získat od své pojišťovny příspěvek na psychologickou péči u privátních psychologů, kteří mají potřebnou odbornou kvalifikaci. Naše psychologická poradna tyto požadavky splňuje, a tak u nás můžete čerpat příspěvek na individuální i párovou terapii, kterou poskytujeme on-line i osobně v českém i anglickém jazyce.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO VEŘEJNOST

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

ON-LINE NEBO PREZENČNĚ

Objednat INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN

Délka konzultace: 50 minut  Balíček 10 sezení + příspěvek pojišťovny

Aktuálně přijímám nové klienty pro Psychologickou ordinaci v Praze 3 – Residence Garden Towers. Psychologická péče je určená nepsychiatrickým dospělým klientům, kteří mají zájem aktivně se podílet na zlepšování svého psychického a fyzického zdraví. Věnuji se především zvládání životních a osobních krizí, stresu, vyhoření, psychosomatickým potížím, úzkostem, panickým atakám a poruchám příjmu potravy. Při práci používám techniky z oblasti arteterapie, taneční terapie, hlasové terapie a další metody, které umožňují zpracovat náročné životní situace na úrovni mysli, emocí i těla. Psychologickou péči poskytuji osobně i on-line, v českém a anglickém jazyce. Spolupracuji se zdravotními pojišťovnami  VZP, ZP Ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, ZPŠ a RBP pojišťovna, které na mé odborné služby poskytují svým pojištěncům příspěvek. více

Rezervujete si termín nejméně 24 h předem.


Poskytujeme profesionální psychologickou péči manažerům, pracovníkům v pomáhajících profesích, propouštěným zaměstnancům a pracovníkům ohroženým stresem a vyhořením. Aktuálně PŘIJÍMÁME nové firemní klienty pro naší ordinace v Praze 3. Psychologickou péči poskytujeme ON-LINE I OSOBNĚ, v ANGLICKÉM a ČESKÉM JAZYCE. Objednací lhůty máme 7- 14 dní.
Zaslat poptávku

SKUPINOVÁ TANEČNÍ TERAPIE PRO PÁRY

PREZENČNĚ

TERMÍN: 15.11.- 13.12. 2023 (5 setkání)

ČAS : 18.30 – 20.00 h

Objednat

Párová taneční terapie poskytuje příležitost učit se „jak být ve vztahu sám sebou a neztratit druhého a současně jak být s druhým a neztratit sebe“. Umožňuje zastavit se a uvědomit si, jak se cítíme a jak prožíváme vztah se svým partnerem v přítomném okamžiku. Učí nás sdílet své pocity, potřeby a přání beze slov, v úplném propojení se sebou i s druhým. Ve skupině maximálně 6 párů je vytvořeno bezpečné a inspirující prostředí pro vzájemné sdílení a učení.více


Rezervaci a zálohovou platbu je možné uskutečnit nejpozději 24h před konáním kurzu.